Elállási jog az online megrendelésre tekintettel

Az Előfizető a szerződéskötéstől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől – feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása még nem kezdődött meg.

Ha az Előfizető elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles közölni az Alarm Trade Kft.-vel a következő módok valamelyikén:

 • Trióda üzletekben személyesen (Üzleteink elérhetősége), vagy meghatalmazott útján írásban;
 • ajánlott vagy tértivevényes levélben a 1191 Budapest, Üllői út 206., Alarm Trade Kft. -nek címezve;
 • e-mailben elküldve az ugyfelszolgalat@triconnect.hu címre .

Az elállási nyilatkozatnak, tartalmaznia kell:

 • az Előfizető nevét, címét, megszüntetni kívánt hívószámát (a szerződéssel egyezően);
 • a szerződéskötés (vagy átvétel) dátumát;
 • az Előfizető nyilatkozatát arról, hogy a visszatérítésre milyen módon tart igényt:
  • magyar bankszámlaszámra történő átutalással – bankszámlaszám megadása 8 számjegyenként, kötőjellel tagolva; vagy
  • belföldi postautalvány (rózsaszín csekk) útján – annak megküldésére szolgáló cím megadása.
 • írásbeli felmondás esetén az Előfizető aláírását.

Az Előfizető határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt a fentiek szerint közli elállási/felmondási nyilatkozatát.

Amennyiben a szerződéskötés eszköz adásvétellel járt, az Előfizető köteles az eszközt az elállást/felmondást követő 14 napon belül az Alarm Trade Kft.-nek visszajuttatni a saját költségére, személyesen, futárral vagy postai úton az 1191 Budapest, Üllői út 206. címre. Az Előfizető köteles megtéríteni az Alarm Trade Kft.-nek az eszköz jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenését, valamint a nem rendeltetésszerű használatból fakadó kárt az alábbiak szerint:

 • ha az eszköz leadása/visszaküldése után az Alarm Trade Kft. vagy közreműködője által elvégzett bevizsgálás károsodást tár fel (az eszköz nem karcmentes, gyári állapotú, vagy gyári tartozékainak bármelyike, doboza hiányzik, vagy nem kiváló állapotú) – az Alarm Trade Kft. 10.000 Ft kötbérösszeget érvényesít, azzal, hogy az Alarm Trade Kft. az ezt meghaladó kárát is érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv alapján.

A visszatérítés során az Alarm Trade Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Előfizető elállási nyilatkozatában más fizetési módot jelölt meg; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Előfizetőt semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben a fizetés bankkártyával történt, az Előfizetőnek elállási nyilatkozatában meg kell jelölnie bankszámlaszámát, mivel az Alarm Trade Kft. bankkártyás fizetéshez kapcsolódó adatokat nem kezel.

Az Előfizető nem gyakorolhatja elállási jogát a szolgáltatásra vonatkozóan, ha kifejezett és előzetes hozzájárulásával a szolgáltatás nyújtását az Alarm Trade Kft. a szerződéskötést követő 14 napon belül megkezdte.

Az Előfizető minden, eszközt is tartalmazó online leadott rendelés esetén, az eszközre vonatkozóan érvényesítheti a 14 napos elállási jogát a fent leírtak szerint (függetlenül a szolgáltatástól való elállási jogra).

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmaz. A honlapunk használatával Ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi. Bővebben

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close